【Emily】九巴抽獎 搭過海線可贏千元月票八達通

【明報專訊】九巴噚日宣布推出「九巴過海路線大抽獎」,得獎者可獲贈價值1030蚊嘅「九巴月票」連八達通卡,每日可任搭10程九巴。

抽獎活動分4期舉行,只要年滿18歲,喺6月29日至7月26日,每周透過九巴手機App登記八達通號碼參與活動,再用嗰張八達通搭3程九巴獨營過海線,或者由九巴營運嘅聯營過海路線,就可以參加抽獎。

每搭一程就有1分優惠積分,每周累積3分可以有1次抽獎機會,滿6分就有兩次,餘此類推,每張八達通每周最多可以參加3次抽獎。每周抽獎結果會喺App上公布。得獎者可以由7月14日開始,喺辦公時間致電3406 7456查詢領獎安排,並喺8月31日或之前領獎。