Coffee林芊妤 3招教你在家修手臂! 擊退Bye Bye肉 為春夏做好準備 │拜拜肉 │瘦身 │《Coffee家居瑜伽教室》

炎炎夏日,又是女士們的熱褲黨﹑背心黨及短裙黨出動的時候了,不過未必每位女士都有靚body,要下苦功練出成績,瑜伽導師林芊妤(Coffee)教大家瘦身5招,針對手臂﹑背部﹑腰腹﹑臀部和雙腿,務求大家由頭靚到落腳。 Coffee先向大家示範手部動作,務求和Bye Bye肉講拜拜。

Coffee教大家3招手部動作。
即睇全文:
http://link.mingpao.com/62237.htm